WebQuiz Bollenteelt - Chemisch bestrijden (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van gewasbescherming met chemische middelen in de bollenteelt? Er is hierover heel veel informatie op internet te vinden.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Wat kun je zeggen over de spuitdop in de afbeelding?

  Het is een anti-drift spleetdop, van roestvaststaal, met een tophoek van 80 graden
  Het is een 'evenspray' spleetdop, van staal met een afgifte van 0,8 liter per minuut bij 3 bar
  Het is een spleetdop met een groot drukbereik, van gehard staal met een afgifte van 4 liter per minuut bij 3 bar

 

2. Welke van de onderstaande verpakkingen van bestrijdingsmiddelen mogen niet worden schoongespoeld met een fustenreiniger?

  Verpakkingen met vloeibare bestrijdingsmiddelen.
  Geen enkele verpakking, het is altijd klein chemisch afval.
  Verpakkingen waar stuifpoeders en granulaten in hebben gezeten.

 

3. Een spuitmasker kan het beste worden bewaard...

  In de bestrijdingsmiddelenkast zodat het masker niet in handen komt van onbevoegde personen.
  Op een warme plaats zodat het masker snel kan opdrogen.
  Op een koele, droge, donkere plaats en dan nog het liefst in een afgesloten emmer.

 

4. Wat zijn driftarme spuitdoppen?

  Doppen die zorgen dat er zoveel mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.
  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen alleen de grond onder de plant raken.
  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen zo weinig mogelijk wegwaaien.

 

5. Om bestrijdingsmiddel op het gewas aan te brengen, kun je een veldspuit met spuitdoppen gebruiken. Vul de zin op een goede manier aan. De keuze van de spuitdop...

  wordt bepaald door de leverancier van de spuit.
  heeft geen invloed op het resultaat van de bespuiting.
  heeft grote invloed op het resultaat van de bespuiting.

 

6. Wat is ge√Įntegreerde bestrijding?

  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen met een minimale belasting voor het milieu.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen zonder dat er gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen op basis van een gewasbeschermingsplan.

 

7. Waar kun je een spuitlicentie halen of verlengen?

  Bij het Bureau Spuitlicenties.
  Bij het Bureau Erkenningen.
  Bij het Bureau Gewasbescherming.

 

8. Waar staat de afkorting MRL voor bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen?

  Milieu Risico Level
  Milieu Research Landbouw
  Maximum Residue Limit

 

9. Wat betekent het volgende symbool op het etiket van de verpakking van een bestrijdingsmiddel?

  Dit middel moet met de hand worden opgebracht op het gewas.
  Dit middel is licht ontvlambaar wanneer het op planten terecht komt.
  Dit middel is bijtend op de huid wanneer het op de hand komt.

 

10. Wat bestrijd je met een herbicide?

  onkruid
  insecten
  schimmels

 

11. Waarvoor staan de letters STORL op een verpakking van gewasbeschermingsmiddelen?

  STichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen
  Spuitmiddelen voor Tuinbouw, Overheid en Raad Landbouwbedrijfsleven
  Spoelinrichtingen, Toelating, Opruimen en Reiniging Landbouwbestrijdingsmiddelen

 

12. Stel: je bent gedurende twee weken in totaal 10 uur aan het spuiten met een chemisch bestrijdingsmiddel. Wanneer moet je het filter op je spuitmasker gaan vervangen?

  Na iedere werkdag dat het masker is gebruikt moet je het filter vervangen
  Het filter moet je √©√©n keer per maand vervangen, mits je het filter na gebruik goed opbergt in een afsluitbare doos.
  Na 8 gebruiksuren is het filter verzadigd en zal je het moeten vervangen.

 

13. Grote druppels bij het uitvoeren van gewasbescherming kosten meer bestrijdingsmiddel en zijn dus duurder. Maar met grote druppels heb je minder last van invloeden als drift. Moet je om schimmels goed te bestrijden kiezen voor grote of kleine druppels?

  Kleine druppels.
  Grote druppels.
  Het kan allebei.

 

14. Stel: je moet gaan werken met een chemisch bestrijdingsmiddel. Welk filter moet je op je masker plaatsen?

  A2P3-filter
  B3P3-filter
  A2B3-filter

 

15. Bij het uitvoeren van chemische gewasbescherming gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat is de juiste volgorde om de zogenaamde PBM's uit te trekken na gebruik?

  1. masker, 2. overall, 3. laarzen, 4. handschoenen
  1. handschoenen, 2. masker, 3. overall, 4. laarzen
  1. masker, 2. handschoenen, 3. overall, 4. laarzen