Bollenteelt Internationale Handel niveau 3/4 - Test je kennis

 

Weet je voldoende van de bollenteelt? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Welke van de volgende EU-landen voeren geen Euro in als betaaleenheid?

  Zweden en Finland
  Finland en Verenigd Koninkrijk
  Zweden en Verenigd Koninkrijk

 

2. Welke bemiddelingsbureaus voor bloembollen presenteren zich samen als B4?

  CNB, Hobaho, Floralia en IGH
  Hobaho, NCB, Florus en XCT
  Bollencentrum Holland, Bollenbeurs, Bolprima, Boltotaal

 

3. Welk deel van de in Nederland geproduceerde bloembollen wordt geƫxporteerd naar de Verenigde Staten?

  ongeveer 5%
  ongeveer 25%
  ongeveer 15%

 

4. Wat betekent het keurmerk Primabol Basis dat op een bol kan staan?

  Een certificaat dat aangeeft dat de bol afkomstig is uit biologische teelt.
  Een certificaat dat aangeeft dat de bol van extra hoge kwaliteit is.
  Een certificaat dat aangeeft dat een bedrijf voldoet aan verplichte registraties van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen.

 

5. Uit hoeveel delen bestaat een CMR-vrachtbrief?

  4
  2
  3

 

6. Wat is een bijnaam voor ongebloeide bollen?

  Plantgoed
  Peren
  Verklistering

 

7. Vul aan: als de Amerikaanse Dollar in waarde daalt tegenover de euro .....

  worden Amerikaanse producten duurder voor de bevolking in Europa.
  worden Europese producten goedkoper voor de bevolking in de Verenigde Staten.
  worden Amerikaanse producten goedkoper voor de bevolking in Europa.

 

8. Per wanneer zijn de AM-richtlijnen gewijzigd?

  per 1 juli 2012
  per 1 januari 2010
  per 1 juli 2010

 

9. Wat is een groot voordeel bij het exporteren naar landen binnen de Europese Unie (EU) ten opzichte van exporteren naar overige landen?

  Er zijn minder exportdocumenten nodig, dus minder administratieve handelingen
  Door de vaste waarde van de euro kun je altijd goedkoper exporteren binnen de EU
  Bij export naar buiten de EU is er vaak sprake van een grotere concurrentie dan binnen de EU

 

10. Onderdeel van de exportdocumenten kan zijn het 'EUR certificaat'. Een EUR certificaat is;

  Een certificaat voor niet-EU landen die korting op invoerrechten kunnen krijgen.
  Een certificaat voor Eventueel Uitzoeken op Ratelvirus.
  Een certificaat dat het product binnen de EU blijft.

 

11. Gedurende welke tijd worden de meeste voorjaarsbloeiers verhandeld?

  Januari tot juni
  September tot december
  Juni tot augustus

 

12. Wat betekent de afkorting RR op de koopbrief

  Rijnlandse Roede
  Rechtmatige Ruimte
  Rekening Retour

 

13. Voor bepaalde planten die binnen de EU worden vervoerd, is een plantenpaspoort nodig. Waarvoor dient een plantenpaspoort?

  Een plantenpaspoort geeft aan uit welk land de plant komt en naar welk land deze mag worden geĆ«xporteerd.
  Op een plantenpaspoort staat precies welke aantastingen gevaarlijk zijn voor de plant, zodat de klant daar rekening mee kan houden.
  Een plantenpaspoort geeft garanties dat de plant geen virussen, ziektes en insecten bevat.

 

14. In welk jaar wordt de tuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere gehouden?

  2022
  2012
  2017

 

15. Wat wordt bedoeld met een 'reizende bollenkraam'?

  Een bollenteler verkoopt zijn bollen langs de weg, en verdient zo wat extra met directe verkoop aan toeristen.
  Een bollenteler exporteert zijn bollen steeds vaker naar andere landen.
  Een bollenteler laat zijn bollen steeds op verschillende plaatsen opgroeien.