WebQuiz Bollenteelt - Bollenteelt in Nederland (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van de bollenteelt in Nederland? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Wat hebben de volgende drie organisaties gemeen?

 

  Alle organisaties hebben een eigen veilingsite op het internet
  Alle organisaties zijn vertegenwoordigers voor de ondernemers in een eigen regio
  Alle organisaties zijn opleidingsinstituten

 

2. Wat is de AI voor organisatie?

  De Agrarische Inspectie zorgt voor naleving van de regels op het gebied van gewasbescherming, bemesting en veiligheid
  De Arbo-Integratie kan zorgen voor buitenlandse werknemers als een teler daarom vraagt.
  De Arbeidsinspectie zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.

 

3. Wat doet deze organisatie?

naktuinbouw
  Naktuinbouw keurt kwekerijgewassen
  Naktuinbouw geeft cursussen biologische gewasbescherming
  Naktuinbouw regelt de CAO voor kwekers

 

4. Waarvoor staat de afkorting KAVB?

  Koninklijke Agrarische Vertegenwoordiging in de Bollencultuur
  Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
  Katholieke Agrarische Vakbond voor Bloembollencultuur

 

5. Sinds juli 2010 is het ministerie van LNV overgegaan in achtereenvolgens het ministerie van EL&I en nu naar EZ. Waarvoor staat de afkorting EZ?

  Economie en Zorg
  Economische Zaken
  Ecologische Zaken

 

6. Hoe kun je nagaan wat de eigenschappen van een tulp zijn?

  De eigenschappen worden beschreven in het gebruikswaardeonderzoek tulp.
  De eigenschappen worden beschreven in het houdbaarheidsonderzoek tulp.
  De eigenschappen worden beschreven in het assortimentsonderzoek tulp.

 

7. Wat is de hoofdtaak van de BKD?

  Het keuren van bloembollen
  Het leggen van contacten tussen bollentelers en het ministerie van EL&I
  Het verzorgen van afzetmarkten binnen en buiten de EU

 

8. Wat is de NVWA voor organisatie?

  De NVWA zorgt ervoor dat gewasbeschermingsmiddelen worden gekeurd voordat ze gebruikt mogen worden in de glastuinbouw.
  De NVWA zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu worden nageleefd.
  De NVWA zorgt ervoor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.

 

9. Waarvoor staat de afkorting PPO in PPO Bloembollen?

  Plant Promotie en Onderzoek
  Premie voor Praktijkonderzoek en Onderwijs
  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving

 

10. Waar staat de afkorting NVWA voor?

  Nationale Volks en Wegen Autoriteit
  Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
  Nationale Verantwoording van Wetten bij Agrarische ondernemers

 

11. Wat is LTO Nederland voor organisatie?

  LTO Nederland staat voor Leveringsvoorwaarden Tuinbouw Ondernemers Nederland. LTO is een handelsorganisatie voor de tuinbouw die zorgdraagt voor het opstellen van handelsvoorwaarden.
  LTO Nederland staat voor Land en Tuinbouw Organisatie Nederland. LTO is een belangenbehartigingsorganisatie voor de gehele agrarische sector in Nederland.
  LTO Nederland staat voor Landbouw Toeleverings Organisatie Nederland. LTO is een brancheorganisatie voor toeleveringsbedrijven in de land- en tuinbouwsector.

 

12. Vul aan: In de bollenstreek bevinden zich .......... bedrijven dan in de overige regio's in Nederland.

  Meer
  Evenveel
  Minder

 

13. Wat is de Blgg voor organisatie?

  De Blgg is een afdeling van Wageningen Universiteit die de bodem onderzoekt op bodemleven.
  De Blgg neemt onder andere bodemmonsters en onderzoekt deze op aanwezige meststoffen.
  De afkorting Blgg staat voor Boomkwekerij Les Groep Gewas en bodem.

 

14. Wat is B4?

  Bond van BloembollenBemiddelingsBureaus
  Een nieuwe onderzoeksinstantie die is ontstaan uit PPO, LTO en de NVWA.
  Een telersvereniging die tulpenbollen teelt

 

15. Wat is de belangrijkste taak van het IBC?

  Het verzorgen van de promotie van bloembollen wereldwijd
  Het verzorgen van nieuwe afzetmarkten voor bloembollen in Nederland
  Het uitgeven van publicaties over werken in de bollensector