WebQuiz Personeelsbeleid in de bollenteelt (niveau 3/4) - Test je kennis

 

 

Wat weet jij al van personeelsbeleid in de bollenteeltsector?

 

Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. De gemiddelde leeftijd in de bollenteelt is hoger dan in veel andere bedrijfstakken. In de CAO open teelten staat dat bollenteeltbedrijven 'leeftijdsbewust personeelsbeleid' gaan voeren. Het gaat daarbij vooral om langer doorwerken van ouderen. Welke maatregelen zijn hiervoor geschikt?

A. Oudere werknemers worden ontslagen om de vergrijzing tegen te gaan
B.√ā¬†Bedrijven onderzoeken√ā¬†hoe belastend bepaalde werkzaamheden zijn voor oudere werknemers
C. Oudere werknemers worden ingezet voor coaching van jongere werknemers
D. Ouderen krijgen geen cursussen meer aangeboden, die gebruiken ze toch niet meer
E. Gepensioneerden en ouderen worden ingezet voor selectiewerk, ziekzoeken

  A, B, C en E zijn voorbeelden van goed leeftijdsbewust personeelsbeleid.
  B, C, D en E zijn voorbeelden van goed leeftijdsbewust personeelsbeleid.
  B, C en E zijn voorbeelden van goed leeftijdsbewust personeelsbeleid.

 

2. Waarvoor staat de naam Colland en wat doet de organisatie?

  Centrale Onderwijsondersteuning Holland, deze organisatie ondersteunt de agrarische sector bij onderwijsvraagstukken.
  Co√∂peratieve Organisatie Holland, deze organisatie zorgt voor een gezamenlijke arbeidspool voor werklozen die in de agrarische sector willen werken.
  Collectief, Land- en Tuinbouw in Holland, deze organisatie zorgt onder andere voor zorgverzekeringen, pensioenen, arbeidsmarktbeleid en veiligheid

 

3. Wat is het SNA-keurmerk?

  Een keurmerk voor uitzendbureaus die personeel leveren aan tuinbouwbedrijven.
  Een keurmerk voor arbeidsongeschiktheidsregelingen voor medewerkers in de tuinbouw.
  Een keurmerk voor goedkoper personeel in de tuinbouw.

 

4. Als je ziek wordt tijdens je werk, hoe lang krijg je dan je volledige loon doorbetaald (als je onder de Cao Open Teelten valt)?

  6 maanden.
  12 maanden.
  3 maanden.

 

5. Waarvoor staat de afkorting EVC en wat kun je ermee?

  EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Via EVC-procedures kunnen mensen kennis en ervaring officieel laten erkennen en vast laten leggen in een Ervaringscertificaat.
  EVC staat voor Ergonomische Voorlichtings Combinatie. Deze organisatie kijkt naar de veiligheid op de werkvloer richting beroepsziekten en brengt advies uit aan ondernemers.
  EVC staat voor Eerste Verenigings Co√∂peratie. Dit was de eerste vakbond voor medewerkers in de agrarische sector.

 

6. Wat is een ZZP'er (Zelfstandige Zonder Personeel)?

  Iemand die zich heel zelfstandig gedraagt op zijn werk.
  Iemand die niet in dienst is maar zich laat inhuren voor het doen van een klus.
  Iemand die als werknemer via een uitzendbureau wordt aangenomen.

 

7. Kun je een asielzoeker aannemen als tijdelijke arbeidskracht?

  Ja dat kan. Je moet voor de asielzoeker een tewerkstellingsvergunning aanvragen.
  Nee, dat kan niet.
  Ja dat kan. De asielzoeker moet zelf een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

 

8. Bij welke bedrijven is het in dienst hebben van een BHV'er (bedrijfshulpverlener) verplicht?

  Bij alle bedrijven met een werkgever en 1 of meerdere werknemers.
  Bij alle bedrijven met meer dan 15 medewerkers.
  Als er geen medewerkers zijn met een EHBO-diploma.

 

9. Welke eisen zijn verplicht voor een 19-jarige medewerker op een bedrijf die gewasbescherming uitvoert en veel op een heftruck rijdt?

  Spuitlicentie 1 is nodig, Heftruckcertificaat en Spuitlicentie 2 niet
  Spuitlicentie 1 en 2 zijn nodig, Heftruckcertificaat niet
  Spuitlicentie 1 en Heftruckcertificaat zijn nodig, Spuitlicentie 2 niet

 

10. Wat is de AI voor organisatie?

  De Agrarische Inspectie zorgt voor naleving van de regels op het gebied van gewasbescherming, bemesting en veiligheid
  De Arbo-Integratie kan zorgen voor buitenlandse werknemers als een teler daarom vraagt.
  De Arbeidsinspectie zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.

 

11. LTO Nederland en EURES/UWV WERKbedrijf hebben de website www.seasonalworks.nl opgestart. Met deze website kan een ondernemer...

  snel seizoenswerkers zoeken uit alleen Nederland
  snel seizoenswerkers zoeken uit alle EU-landen
  snel bekijken waar de goedkoopste seizoenswerkers vandaan gehaald kunnen worden

 

12. Wat doet de Stigas?

  Stigas adviseert werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sectoren over gezond en veilig werken.
  Stigas adviseert ondernemers in de agrarische en groene sectoren over zorgverzekeringen en pensioenen.
  Stigas adviseert werknemers over CAO-onderhandelingen met werkgeversbonden.

 

13. Een kweker kon niet snel genoeg aan arbeidskrachten komen en heeft nu drie illegale werknemers aan het werk. Wat is de boete die de kweker krijgt als de arbeidsinspectie de illegale werknemers ontdekt?

  √Ę‚Äö¬¨ 24.000
  √Ę‚Äö¬¨ 36.000
  √Ę‚Äö¬¨ 12.000

 

14. Een scholier heeft examen gedaan op MBO-3 niveau. De scholier met dit diploma heet nu ...

  Kaderfunctionaris
  Vakbekwaam medewerker
  Assistent medewerker

 

15. In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op uw werk niet nadelig mag zijn voor uw gezondheid. Bij welke winterse temperatuur is het niet meer verantwoord om te werken?

  Bij een temperatuur van -10 graden mag buiten niet meer gewerkt worden. De werkgever laat dit bepalen door een onafhankelijke commissie.
  Een precieze minimumtemperatuur is niet vermeld. De werkgever moet maatregelen nemen om gezondheidsklachten te voorkomen, zoals ge√Įsoleerde werkkleding en extra rustpauzes in een verwarmde ruimte.
  Volgens het Arbobesluit mag bij een temperatuur van -5 graden buiten niet meer gewerkt worden. De werkgever meet dit met een speciale buitenthermometer.