WebQuiz Bollenteelt - Chemisch bestrijden (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van gewasbescherming met chemische middelen in de bollenteelt? Er is hierover heel veel informatie op internet te vinden.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Waarvoor staan de letters STORL op een verpakking van gewasbeschermingsmiddelen?

  STichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen
  Spuitmiddelen voor Tuinbouw, Overheid en Raad Landbouwbedrijfsleven
  Spoelinrichtingen, Toelating, Opruimen en Reiniging Landbouwbestrijdingsmiddelen

 

2. Stel: je bent gedurende twee weken in totaal 10 uur aan het spuiten met een chemisch bestrijdingsmiddel. Wanneer moet je het filter op je spuitmasker gaan vervangen?

  Na iedere werkdag dat het masker is gebruikt moet je het filter vervangen
  Het filter moet je één keer per maand vervangen, mits je het filter na gebruik goed opbergt in een afsluitbare doos.
  Na 8 gebruiksuren is het filter verzadigd en zal je het moeten vervangen.

 

3. Bij het uitvoeren van chemische gewasbescherming gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat is de juiste volgorde om de zogenaamde PBM's uit te trekken na gebruik?

  1. masker, 2. handschoenen, 3. overall, 4. laarzen
  1. handschoenen, 2. masker, 3. overall, 4. laarzen
  1. masker, 2. overall, 3. laarzen, 4. handschoenen

 

4. Wanneer kun je het beste een onkruidbestrijdingsmiddel spuiten?

  Bij droog weer met een vochtige bodem.
  Bij regen met een vochtige bodem.
  Bij droog weer met een droge bodem.

 

5. Wat zijn driftarme spuitdoppen?

  Doppen die zorgen dat er zoveel mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.
  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen alleen de grond onder de plant raken.
  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen zo weinig mogelijk wegwaaien.

 

6. Je moet 2,5 liter middel per hectare spuiten, hoeveel liter middel is dat per are?

  25 liter per are
  0,025 liter per are
  0,25 liter per are

 

7. Welke van de onderstaande verpakkingen van bestrijdingsmiddelen mogen niet worden schoongespoeld met een fustenreiniger?

  Geen enkele verpakking, het is altijd klein chemisch afval.
  Verpakkingen met vloeibare bestrijdingsmiddelen.
  Verpakkingen waar stuifpoeders en granulaten in hebben gezeten.

 

8. Wanneer werkt een contactfungicide?

  Het middel mag alleen maar op de schimmel worden gespoten en niet op de plant.
  Het middel werkt alleen tegen schimmels wanneer je het eerst mengt met een ander middel.
  Het middel werkt alleen wanneer het direct in aanraking komt met de schimmel.

 

9. Waar kun je een spuitlicentie halen of verlengen?

  Bij het Bureau Gewasbescherming.
  Bij het Bureau Erkenningen.
  Bij het Bureau Spuitlicenties.

 

10. Waarvoor staan de letters Ctgb?

  College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
  Centrum van Tuinbouw en Groen voor Beschermingsmiddelen
  Centrum voor Teelt, Gewasbescherming en Bedrijfsveiligheid

 

11. Wat bestrijd je met een herbicide?

  onkruid
  schimmels
  insecten

 

12. Wat betekent het volgende symbool op het etiket van de verpakking van een bestrijdingsmiddel?

  Dit middel is verboden voor gebruik in de vollegrond.
  Dit middel is irriterend of schadelijk voor de gezondheid.
  Dit middel is gevaarlijk voor het milieu.

 

13. Een spuitmasker kan het beste worden bewaard...

  Op een warme plaats zodat het masker snel kan opdrogen.
  In de bestrijdingsmiddelenkast zodat het masker niet in handen komt van onbevoegde personen.
  Op een koele, droge, donkere plaats en dan nog het liefst in een afgesloten emmer.

 

14. Wat betekent het volgende symbool op het etiket van de verpakking van een bestrijdingsmiddel?

  Dit middel moet met de hand worden opgebracht op het gewas.
  Dit middel is licht ontvlambaar wanneer het op planten terecht komt.
  Dit middel is bijtend op de huid wanneer het op de hand komt.

 

15. Waar in de bestrijdingsmiddelenkast bewaar je vloeibare bestrijdingsmiddelen?

  onderin
  bovenin
  middenin