WebQuiz Bollenteelt - Chemisch bestrijden (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van gewasbescherming met chemische middelen in de bollenteelt? Er is hierover heel veel informatie op internet te vinden.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Wat is een acaricide?

  Een middel tegen insecten die alleen maar in de bodem leven.
  Een middel tegen insecten.
  Een middel tegen spinnen en mijten.

 

2. Wat kun je zeggen over de spuitdop in de afbeelding?

  Het is een spleetdop met een groot drukbereik, van gehard staal met een afgifte van 4 liter per minuut bij 3 bar
  Het is een anti-drift spleetdop, van roestvaststaal, met een tophoek van 80 graden
  Het is een 'evenspray' spleetdop, van staal met een afgifte van 0,8 liter per minuut bij 3 bar

 

3. Waarvoor staan de letters Ctgb?

  College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
  Centrum voor Teelt, Gewasbescherming en Bedrijfsveiligheid
  Centrum van Tuinbouw en Groen voor Beschermingsmiddelen

 

4. Een spuitmasker kan het beste worden bewaard...

  Op een warme plaats zodat het masker snel kan opdrogen.
  Op een koele, droge, donkere plaats en dan nog het liefst in een afgesloten emmer.
  In de bestrijdingsmiddelenkast zodat het masker niet in handen komt van onbevoegde personen.

 

5. Waar staat de afkorting MRL voor bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen?

  Milieu Risico Level
  Milieu Research Landbouw
  Maximum Residue Limit

 

6. Wat betekent het volgende symbool op het etiket van de verpakking van een bestrijdingsmiddel?

  Dit middel is licht ontvlambaar wanneer het op planten terecht komt.
  Dit middel moet met de hand worden opgebracht op het gewas.
  Dit middel is bijtend op de huid wanneer het op de hand komt.

 

7. Waar in de bestrijdingsmiddelenkast bewaar je vloeibare bestrijdingsmiddelen?

  onderin
  bovenin
  middenin

 

8. Je moet 2,5 liter middel per hectare spuiten, hoeveel liter middel is dat per are?

  25 liter per are
  0,025 liter per are
  0,25 liter per are

 

9. Een veldspuit voor het uitvoeren van gewasbescherming moet verplicht worden gekeurd elke ...

  2 jaar
  3 jaar
  4 jaar

 

10. Stel: je moet gaan werken met een chemisch bestrijdingsmiddel. Welk filter moet je op je masker plaatsen?

  A2P3-filter
  B3P3-filter
  A2B3-filter

 

11. Om bestrijdingsmiddel op het gewas aan te brengen, kun je een veldspuit met spuitdoppen gebruiken. Vul de zin op een goede manier aan. De keuze van de spuitdop...

  heeft geen invloed op het resultaat van de bespuiting.
  heeft grote invloed op het resultaat van de bespuiting.
  wordt bepaald door de leverancier van de spuit.

 

12. Wat betekent het volgende symbool op het etiket van de verpakking van een bestrijdingsmiddel?

  Dit middel is gevaarlijk voor het milieu.
  Dit middel is irriterend of schadelijk voor de gezondheid.
  Dit middel is verboden voor gebruik in de vollegrond.

 

13. Wat bestrijd je met een herbicide?

  schimmels
  insecten
  onkruid

 

14. Stel: je bent gedurende twee weken in totaal 10 uur aan het spuiten met een chemisch bestrijdingsmiddel. Wanneer moet je het filter op je spuitmasker gaan vervangen?

  Het filter moet je één keer per maand vervangen, mits je het filter na gebruik goed opbergt in een afsluitbare doos.
  Na iedere werkdag dat het masker is gebruikt moet je het filter vervangen
  Na 8 gebruiksuren is het filter verzadigd en zal je het moeten vervangen.

 

15. Wanneer werkt een contactfungicide?

  Het middel werkt alleen wanneer het direct in aanraking komt met de schimmel.
  Het middel mag alleen maar op de schimmel worden gespoten en niet op de plant.
  Het middel werkt alleen tegen schimmels wanneer je het eerst mengt met een ander middel.