Internationale handel - niveau 3/4

 

1. Opdracht: Buitenlandse afzetmarkten

Kijk naar de exportcijfers over het seizoen 2008/2009.

 

Wat zijn de 5 belangrijkste handelslanden buiten de EU in 2008-2009?
Wat waren de enige handelslanden met groeiende afzet in 2008-2009?
Welke bloembol was in 2008 ‘Bloembol van het jaar’ in Frankrijk, en is dit ook te zien in de cijfers van PT.
Zoek op internet welk probleem zich in 2008 voordeed met de afzet van lelies richting China.

 

Wanneer een exporteur zijn afzet wil vergroten kan hij afwachten totdat zijn naamsbekendheid van land tot land gaat. Ook kan hij zelf zijn koffers pakken en een nieuw land opzoeken. Hij loopt dan echter tegen allerlei punten aan op het gebied van cultuur, valuta, en wetgeving. Ga naar de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wat doet deze instantie voor ondernemers die zaken willen doen in het buitenland?

 

Zoek op de site rvo.nl bij het kopje 'Internationaal zakendoen - landenoverzicht' naar de manier van zaken doen voor het land Tsjechië.

Hoe krijg je toegang tot de zakelijke relaties in Tsjechië.

 

2. Opdracht: Welke organisaties zijn belangrijk in de export

Bij de export zijn een groot aantal organisaties betrokken die elk hun eigen taak hebben. Bij welke organisaties kun je terecht voor bepaalde informatie?

 

Klik op het plaatje hiernaast. Je krijgt nu een opdracht te zien. Ga na welke taken een organisatie heeft en sleep het logo van de organisaties onder hun taak.

organisaties bollenteelt flash
Als je antwoord helemaal goed is neem je het over op je antwoordvel.

 

3. Opdracht: Wat doet de exporteur

Wanneer de ingekochte bollen arriveren bij de exporteur vind er een aantal grote processen plaats om het product exportklaar te maken. Bekijk het filmpje van een exportbedrijf in bloembollen en -knollen (Bron: De Ree Holland). Klik op de afbeelding om de film te starten.

 


Welke weg legt het gewas af? Beschrijf deze.
Welke machines zijn er nodig om de juiste hoeveelheden gecontroleerd in het fust te zetten.
De bollen komen in grote hoeveelheden binnen bij een exporteur, maar toch in klein fust. Bedenk wat het gemak hiervan is bij het verdelen van de partijen over de klanten?
Zoek via het internet 6 websites van bollenexporteurs die actief zijn in Europa, Noord-Amerika of Zuid-Amerika en klik door naar hun websites. De meeste sites zijn Engelstalig. Geef in je eigen woorden aan welke producten en diensten deze exporteurs aanbieden.

 

In het filmpje is ook te zien in wat voor verschillende verpakkingen de bloembollen worden ingepakt.

Wat is het belang van een goede foto bij het product, op de verpakking voor de consument.
Waarvoor zijn de gaten in de verpakkingen?

 

Een aantal voorjaarbloeiers ondergaan een intensieve controle bij de exporteur. Naast handmatige controle word ook gebruik gemaakt van een röntgenapparaat.

Zoek op internet op hoe röntgenstraling werkt.
Bekijk de website van Havatec. Op welke gebreken worden de bollen gecontroleerd doormiddel van röntgen?
Waarom zou gebruik worden gemaakt van röntgen om de bollen te bekijken en niet alleen controle op het oog.
Bedenk zelf waarom de controle niet nodig is bij zomerbloeiers.

 

4. Opdracht: Koopbrief

Via de koopbrief van de ingekochte bollen heeft de exporteur informatie over zijn partij.

Bekijk nu de volgende twee koopbrieven: Koopbrief 1, Koopbrief 2.

Bij betaaldatum staat: valutadatum. Zoek in het Handelsregelement op wat dit betekent bij de genoemde leverdatum.
Welke gegevens van de koopbrief zijn van belang voor het verdere verloop van de export?

 

Per jaar worden ca. 500.000 exportcertificaten afgegeven voor landbouwgoederen. Een belangrijke digitale ontwikkeling is CLIENT-export. Het systeem Controle op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe Toekomst is in het leven geroepen voor de exportsector.

Zoek op wat het systeem regelt.
Wat zijn de voordelen van digitale certificering? Noem ook een nadeel.

 

 

5. Opdracht: Kredietverzekering

Bekijk de sites van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en Interpolis over de kredietverzekering.

 

Beschrijf in eigen woorden wat de kredietverzekering inhoud.
Waarom zou een bedrijf een kredietverzekering afsluiten?
Wat is een alternatief voor het versturen van een rekening na verzending?
Kredietverzekering is vaak alleen van toepassing bij broeiers en niet bij droogverkoop. Bedenk waarom.

 


6. Opdracht: Wisselkoers

De wisselkoersen zijn erg belangrijk voor de export in de boomkwekerij.

Gebruik voor het beantwoorden van onderstaande vragen zonodig de volgende bronnen:

 

In het artikel Goedkope bloemen voor Engelse moeders (bron: Agd) staat: "Het pond daalde sterk in waarde waardoor afzet vanuit Europa lastig is." Leg uit waarom de lage koers van het pond een reden is voor minder export vanuit Nederland.
In een ander artikel stond de zin: "De relatief hoge koers van de euro blijft de export naar verre bestemmingen als Amerika en Japan drukken." Leg uit waarom de hoge koers van de euro een reden is voor minder export vanuit Nederland.
Welke landen in Europa gebruiken geen euro als munteenheid?

 

 

7. Opdracht: Fytosanitaire eisen

Omschrijf het begrip ‘fytosanitair’.
Welke instantie draagt zorg voor de fytosanitaire eisen.

 

Bekijk het fytosanitaire certificaat.

Welke producten zijn er in deze zending verstuurd.
Waar gaat het product heen?
Aan welke instantie in het buitenland is het certificaat gericht?
Wat zijn de 4 virussen die waar de beschreven producten vrij van zijn?
Om hoeveel bollen gaat het?
Zoek op internet op waardoor AM wordt veroorzaakt.
Wat heeft het grondvrij zijn ('free from soil') van het product te maken met AM?

 

 

 

 

8. Opdracht: Promotie van bollen

Een belangrijk onderdeel van verkopen is promotie van het product. De stichting Internationaal Bloembollen Centrum (IBC) verzorgt de internationale promotie van bloembollen en bolbloemen voor de Nederlandse bloembollenkwekers en –handelaren. In 1925 startten de samenwerkende kwekers en handelaren collectieve promotie met de oprichting van het Centraal Bloembollen Comité. Sinds 1986 zet het IBC deze activiteiten voort. 


Zoek op het internet op:

Zoek op welk bolgewas verkozen is tot bloembol van 2012, wat is de Nederlandse naam.
Elk jaar wordt de 'Bloembol van het jaar' gekozen. In de zomer wordt gekozen welke bol 'Bloembol van het jaar' voor het daaropvolgende jaar wordt voor Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië. Wat is het doel van deze verkiezing en waarom wordt de bol al in de zomer gekozen?
Welke bol was gekozen tot 'Bloembol van het jaar 2009' in Italië? En welke in Engeland? En in Japan? Bedenk een reden waarom in elk exportland een verschillende bol wordt gekozen.
Hoe zou je als teler en exporteur hierop in kunnen springen?
Welke bol was gekozen tot Lentebloeier van het Jaar 2009 in Nederland?


9. Opdracht: Vrachtdocumenten

Bij het werkelijke transport van bollen naar andere landen zijn diverse soorten vrachtbrieven vereist. Voor transport binnen de Europese Unie is dat beperkt tot een internationale vrachtbrief. Voor exporteren buiten de EU zijn vaak meerdere documenten nodig. Het kan hierbij gaan over het product zelf maar ook over het vervoer.

 

Het soort vrachtbrief dat vereist wordt is ook afhankelijk van de vorm van transport. Bij vervoer per zeeschip is een ander document nodig dan bij vervoer door de lucht.

Klik op het plaatje hiernaast. Je krijgt nu een opdracht te zien. Zoek uit welke vrachtbrief nodig is bij welke vorm van transport. Sleep het transportmiddel vóór de juiste vrachtbrief.

Als je antwoord helemaal goed is neem je het over op je antwoordvel.
Zoek op internet op wat CMR betekent.

 

Je verhandelt gladiolen en je heb bollen verkocht naar Israël.

Bepaal welke vormen van transport er benodigd kunnen zijn. Zoek op de site van de Kamer van Koophandel (KVK) welke documenten je mogelijk nodig hebt. Motiveer je keuze.

 

10. Opdracht: Export en valkuilen

Je gaat nu kijken naar je eigen stagebedrijf of het bedrijf waar je werkt.

 

Ook de producten die worden gekweekt op het bedrijf waar je werkt of stage loopt, worden verhandeld, waarschijnlijk naar het buitenland.

Ga voor dit bedrijf na hoe de stand van zaken is op de volgende aandachtsgebieden: innovatie, kennis, opleiding, arbeid, ondernemerschap en samenwerking. Al deze thema’s worden besproken in de eerdergenoemde visie. Geef je bevindingen voor elk van de thema’s apart en duidelijk weer.
Maak een SWOT-analyse voor het bedrijf waar je werkt of je stage uitvoert.

 

11. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van de internationale handel in de bollenteelt? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

 

12. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in deze opdracht? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................