WebQuiz Bollenteelt - Bollenteelt in Nederland (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van de bollenteelt in Nederland? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Welke bloembol is verkozen tot bloembol van het jaar 2012?

  De driekleurige narcis
  Crocus Blue Pearl
  De Scilla ofwel sterhyacint

 

2. Wat hebben de volgende drie organisaties gemeen?

 

  Alle organisaties hebben een eigen veilingsite op het internet
  Alle organisaties zijn vertegenwoordigers voor de ondernemers in een eigen regio
  Alle organisaties zijn opleidingsinstituten

 

3. Ieder jaar wordt in januari de CNB Midwinterflora gehouden. Wat is het doel van de Midwinterflora?

  Veredelaars kunnen hier hun producten showen aan consumenten
  Veredelaars kunnen hier hun producten showen aan andere telers
  Grootgroenbedrijven kunnen hier contacten leggen voor de levering van bollen voor plantsoenen en andere terreinen.

 

4. Waarvoor staat de afkorting PPO in PPO Bloembollen?

  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  Plant Promotie en Onderzoek
  Premie voor Praktijkonderzoek en Onderwijs

 

5. Wat is de hoofdtaak van de BKD?

  Het verzorgen van afzetmarkten binnen en buiten de EU
  Het leggen van contacten tussen bollentelers en het ministerie van EL&I
  Het keuren van bloembollen

 

6. Wat is een Greenport?

  Een Greenport is een soort bedrijventerrein waarbij een teeltbedrijf, transportbedrijf en veiling zijn samengevoegd in één gebouw.
  Een Greenport is een gebied waarin teeltbedrijven, toeleveranciers, handelsbedrijven, etc. samengevoegd zijn.
  Een Greenport is een aparte opleiding specifiek gericht op MBO-4 leerlingen richting tuinbouw.

 

7. Waarvoor staat de afkorting KAVB?

  Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
  Katholieke Agrarische Vakbond voor Bloembollencultuur
  Koninklijke Agrarische Vertegenwoordiging in de Bollencultuur

 

8. Wat is de belangrijkste taak van het IBC?

  Het verzorgen van de promotie van bloembollen wereldwijd
  Het verzorgen van nieuwe afzetmarkten voor bloembollen in Nederland
  Het uitgeven van publicaties over werken in de bollensector

 

9. Hoe kun je nagaan wat de eigenschappen van een tulp zijn?

  De eigenschappen worden beschreven in het houdbaarheidsonderzoek tulp.
  De eigenschappen worden beschreven in het assortimentsonderzoek tulp.
  De eigenschappen worden beschreven in het gebruikswaardeonderzoek tulp.

 

10. Hoeveel % van het areaal aan bloembollenteelt wereldwijd ligt in Nederland?

  65%
  55%
  75%

 

11. Wat doet deze organisatie?

naktuinbouw
  Naktuinbouw keurt kwekerijgewassen
  Naktuinbouw regelt de CAO voor kwekers
  Naktuinbouw geeft cursussen biologische gewasbescherming

 

12. Wat is B4?

  Een nieuwe onderzoeksinstantie die is ontstaan uit PPO, LTO en de NVWA.
  Een telersvereniging die tulpenbollen teelt
  Bond van BloembollenBemiddelingsBureaus

 

13. Waar staat de afkorting NVWA voor?

  Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
  Nationale Volks en Wegen Autoriteit
  Nationale Verantwoording van Wetten bij Agrarische ondernemers

 

14. Wat is LTO Nederland voor organisatie?

  LTO Nederland staat voor Landbouw Toeleverings Organisatie Nederland. LTO is een brancheorganisatie voor toeleveringsbedrijven in de land- en tuinbouwsector.
  LTO Nederland staat voor Land en Tuinbouw Organisatie Nederland. LTO is een belangenbehartigingsorganisatie voor de gehele agrarische sector in Nederland.
  LTO Nederland staat voor Leveringsvoorwaarden Tuinbouw Ondernemers Nederland. LTO is een handelsorganisatie voor de tuinbouw die zorgdraagt voor het opstellen van handelsvoorwaarden.

 

15. Vul aan: In de bollenstreek bevinden zich .......... bedrijven dan in de overige regio's in Nederland.

  Evenveel
  Minder
  Meer