WebQuiz Bollenteelt - Bollenteelt in Nederland (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van de bollenteelt in Nederland? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Welke bloembol is verkozen tot bloembol van het jaar 2012?

  De driekleurige narcis
  De Scilla ofwel sterhyacint
  Crocus Blue Pearl

 

2. Wat is een Greenport?

  Een Greenport is een soort bedrijventerrein waarbij een teeltbedrijf, transportbedrijf en veiling zijn samengevoegd in één gebouw.
  Een Greenport is een gebied waarin teeltbedrijven, toeleveranciers, handelsbedrijven, etc. samengevoegd zijn.
  Een Greenport is een aparte opleiding specifiek gericht op MBO-4 leerlingen richting tuinbouw.

 

3. Wat hebben de volgende drie organisaties gemeen?

 

  Alle organisaties hebben een eigen veilingsite op het internet
  Alle organisaties zijn vertegenwoordigers voor de ondernemers in een eigen regio
  Alle organisaties zijn opleidingsinstituten

 

4. Ieder jaar wordt in januari de CNB Midwinterflora gehouden. Wat is het doel van de Midwinterflora?

  Veredelaars kunnen hier hun producten showen aan andere telers
  Grootgroenbedrijven kunnen hier contacten leggen voor de levering van bollen voor plantsoenen en andere terreinen.
  Veredelaars kunnen hier hun producten showen aan consumenten

 

5. Sinds juli 2010 is het ministerie van LNV overgegaan in achtereenvolgens het ministerie van EL&I en nu naar EZ. Waarvoor staat de afkorting EZ?

  Economische Zaken
  Economie en Zorg
  Ecologische Zaken

 

6. Hoe kun je nagaan wat de eigenschappen van een tulp zijn?

  De eigenschappen worden beschreven in het gebruikswaardeonderzoek tulp.
  De eigenschappen worden beschreven in het assortimentsonderzoek tulp.
  De eigenschappen worden beschreven in het houdbaarheidsonderzoek tulp.

 

7. Hoeveel % van het areaal aan bloembollenteelt wereldwijd ligt in Nederland?

  75%
  65%
  55%

 

8. Wat is B4?

  Een telersvereniging die tulpenbollen teelt
  Een nieuwe onderzoeksinstantie die is ontstaan uit PPO, LTO en de NVWA.
  Bond van BloembollenBemiddelingsBureaus

 

9. Waarvoor staat de afkorting PPO in PPO Bloembollen?

  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  Plant Promotie en Onderzoek
  Premie voor Praktijkonderzoek en Onderwijs

 

10. Vul aan: In de bollenstreek bevinden zich .......... bedrijven dan in de overige regio's in Nederland.

  Evenveel
  Meer
  Minder

 

11. Wat is de AI voor organisatie?

  De Arbo-Integratie kan zorgen voor buitenlandse werknemers als een teler daarom vraagt.
  De Agrarische Inspectie zorgt voor naleving van de regels op het gebied van gewasbescherming, bemesting en veiligheid
  De Arbeidsinspectie zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.

 

12. Wat is de NVWA voor organisatie?

  De NVWA zorgt ervoor dat gewasbeschermingsmiddelen worden gekeurd voordat ze gebruikt mogen worden in de glastuinbouw.
  De NVWA zorgt ervoor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.
  De NVWA zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu worden nageleefd.

 

13. Wat is LTO Nederland voor organisatie?

  LTO Nederland staat voor Leveringsvoorwaarden Tuinbouw Ondernemers Nederland. LTO is een handelsorganisatie voor de tuinbouw die zorgdraagt voor het opstellen van handelsvoorwaarden.
  LTO Nederland staat voor Land en Tuinbouw Organisatie Nederland. LTO is een belangenbehartigingsorganisatie voor de gehele agrarische sector in Nederland.
  LTO Nederland staat voor Landbouw Toeleverings Organisatie Nederland. LTO is een brancheorganisatie voor toeleveringsbedrijven in de land- en tuinbouwsector.

 

14. Wat doet deze organisatie?

naktuinbouw
  Naktuinbouw geeft cursussen biologische gewasbescherming
  Naktuinbouw regelt de CAO voor kwekers
  Naktuinbouw keurt kwekerijgewassen

 

15. Wat is de belangrijkste taak van het IBC?

  Het uitgeven van publicaties over werken in de bollensector
  Het verzorgen van de promotie van bloembollen wereldwijd
  Het verzorgen van nieuwe afzetmarkten voor bloembollen in Nederland