Personeelsbeleid bollenteelt - niveau 3/4

1. Opdracht: Cao Open Teelten

De meeste werknemers in de bollenteelt vallen onder de Cao Open Teelten. De officiële tekst van de cao Open Teelten vind je op de website van salaris-informatie.nl. Als een bedrijf of werknemer vragen heeft over de cao kunnen die meestal beantwoord worden door de brancheorganisaties, LTO of de vakbonden.

In de Cao Open Teelten vind je informatie over werktijden, reiskosten, scholingsverlof en lonen bij bepaalde functies in de bollenteelt.

Wat is een overbruggingsmogelijkheid?
Wat zou je verdienen per maand volgens de Cao Open Teelten 2014-2015 als je 19 jaar bent, zonder overbruggingsmogelijkheid, en je hebt als functie 'productiemedewerker A' in de bollenteelt?

 

 

 

2. Opdracht: Vacatures in de bollenteelt

Als je op zoek bent naar een baan vind je die meestal het makkelijkste bij bedrijven die je al kent, van een stage, een studieopdracht, via familie enzovoort. Daarna ga je vacatures zoeken in regionale kranten, vakbladen en op internet. In de regio's met veel bollenteelt hebben ook uitzendbureaus vaak banen in deze sector. Als dat niet lukt kun je jezelf aanbieden bij bedrijven. Dat heet een open sollicitatie.

 

Waar vind je vacatures in de bollenteelt op internet? Er zijn veel algemene vacaturebanken op internet waar af en toe een vacature in staat van bollentelers. Er zijn een paar websites met een 'groene' vacaturebank of een tuinbouwvacaturebank waar je meer kans hebt leuke banen tegen te komen.

 

In welke vacaturebanken op internet zetten bollentelers hun vacatures? Kijk maar eens op:

Geef de namen van 5 bollenteeltfuncties die je hebt gevonden op bovenstaande websites.

 

Stel nu voor dat je aan de andere kant van de tafel zit: je bent bollenteler en zoekt een nieuwe medewerker. Deze moet kunnen sorteren, rooien, gewasbescherming kunnen uitvoeren en de producten verkoopklaar kunnen maken.

Schrijf zelf een vacaturetekst voor deze functie. Laat hierin de volgende punten terugkomen:
 
  • bedrijfsomschrijving;
  • functieomschrijving van de nieuwe medewerker;
  • functie-eisen;
  • hoe de sollicitant kan reageren.
Je mag de details van je bedrijf en de functie zelf verzinnen, als het maar een wervende tekst is.
Op welke manieren zou je jouw vacature bekend maken?
Wat is de goedkoopste manier om de vacature bekend te maken?

 

 

 

3. Opdracht: Seizoenarbeid

Als je voor je kwekerij voor een beperkte tijd werknemers nodig hebt, en je kunt geen Nederlandse werknemers vinden, dan kun je zoeken naar werknemers uit het buitenland. De overheid stelt daarbij extra eisen. Op de website Seizoenarbeid vind je meer informatie hierover. Voor mensen uit nieuwe EU-landen is via het project Seizoenarbeid een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen zonder al te veel administratieve rompslomp.

Hoe lang duurt de procedure voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een Roemeense werknemer voor je teeltbedrijf?
Hoe lang mag de periode zijn waarvoor je de Roemeense werknemer maximaal aanneemt?

 

Bekijk nu de volgende website over ZZP'ers.

Wat betekent de afkorting ZZP?
Hoe lang mag een ZZP'er bij een bedrijf werken?

 

 

 

4. Opdracht: Opleiding en praktijk

Lees de volgende pagina. Hier wordt gesproken over BOL en BBL opleidingen.

Wat is het verschil tussen een BOL en een BBL-opleiding?
Zoek op de website van Groenweb op welke scholen onderwijs aanbieden richting de Bollenteelt.

 

 

Via de organisatie Colland kunnen werkgevers subsidie krijgen voor opleidingen en cursussen die werknemers volgen 'in de baas zijn tijd'.

Zoek op de website van Colland op wat de vergoedingen zijn voor het volgen van cursussen en/of opleidingen in de bollenteelt.

 

 

 

5. Opdracht: Motiveren van medewerkers

Het moeilijkste onderdeel van leidinggeven is waarschijnlijk het motiveren van werknemers. Iedere werknemer heeft andere behoeften en motivaties. Een gemotiveerde werknemer is meer bereid om zich in te zetten voor het bedrijf dan een gedemotiveerde werknemer.

Lees het artikel Visie op ziekteverzuim. Ga nu zelf na wat voor maatregelen een werkgever zou kunnen nemen om het personeel beter te motiveren.
Bekijk op de website www.123test.nl hoe gemotiveerd jij bent voor je studie en/of je werk.

 

Bekijk nu de site van Pameijer & Partners.

Welke oplossingen worden aangedragen om het ziekteverzuim onder personeel te verlagen?

 

Voor een werkgever is het belangrijk om werknemers datgene leren waaraan in hun dagelijkse werk behoefte aan is. Alleen op die manier leveren ze een optimale bijdrage aan uw kwekerij en leren ze met plezier. Bij het bepalen van de scholingsbehoefte is echter niet alleen de wens van de werknemer van belang maar speelt ook de toekomstvisie van het bollenbedrijf een rol. Veranderingen in de markt, de wetgeving, de technologie enz. hebben invloed op de kennisbehoefte van het bedrijf en het personeel.


Het inventariseren van de scholingsbehoefte voor nu en in de toekomst kan planmatig worden aangepakt. Scholingsconsulent Piet Verhoeven heeft hiervoor een handig Stappenplan gemaakt, wat ook prima kan worden ingezet voor bollenteeltbedrijven.

Lees het stappenplan door. Wat wordt bedoeld met 'Collectieve opleidingsbehoefte'?
Welke 5 punten kun je het beste in een opleidingsoverzicht vermelden?

Hoe zou jij beoordelen wat het effect van een opleiding is geweest nadat je medewerkers die hebben gedaan?

 

 

 

6. Opdracht: Zorg voor goed personeel in de toekomst

Grootschalige teeltbedrijven gaan meer mechaniseren en zich specialiseren op de teelt van één of enkele soorten. Het werk wordt daardoor eentoniger. Het is daarom belangrijk dat bedrijven zorgen dat werken in de bollenteelt ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor werknemers.

In het rapport 'Neuzen in de bollen' wordt beschreven hoe bollentelers in de toekomst kunnen zorgen dat ze beschikken over goed en gemotiveerd personeel.

In het rapport worden een aantal ontwikkelingen beschreven waardoor bollentelers in de toekomst minder (goede) werknemers kunnen vinden. Zoals de specialisatie waardoor werk eentoniger wordt. Lees de samenvatting van het rapport 'Neuzen in de bollen' en noteer nog 5 negatieve ontwikkelingen.
Stel je bent bij een bollenteeltbedrijf verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Jij moet maatregelen nemen om in de toekomst goede werknemers te vinden en te behouden. Wat kun je doen? Hoe ga je bovengenoemde negatieve ontwikkelingen tegen? Noem minimaal 5 maatregelen.

 

 

 

7. Opdracht: Denk aan je gezondheid

Goed personeelsbeleid betekent ook denken aan de gezondheid van je medewerkers. In de bollenteelt zijn nogal wat handelingen die het lichaam zwaar belasten.

Bekijk de volgende website over veel voorkomende beroepsziekten in de tuinbouw. Pak uit deze lijst 5 beroepsziekten. Schrijf op hoe je kunt voorkomen dat je wordt getroffen door deze ziekten als je op een bollenbedrijf werkt.

 

Voor sommige handelingen zijn er alternatieven die het werk minder zwaar maken. Stigas heeft voor de bollenteelt een aantal arbeidsvriendelijke hulpmiddelen geselecteerd die de lichamelijke belasting kunnen verminderen.

Kijk op de website van Stigas en noem 5 arbeidsvriendelijke hulpmiddelen voor de bollenteelt.
Kies 2 hulpmiddelen uit. Beschrijf voor beiden:
 
  • Voor welk soort teeltbedrijven het hulpmiddel interessant is.
  • Waarom het hulpmiddel beter is voor de gezondheid dan de gangbare werkwijze in de bollenteelt.
  • Waarom een kweker zou besluiten het hulpmiddel toch niet aan te schaffen.

 

 

 

8. Opdracht: Zet een ander aan het werk

Stel, je werkt op de kwekerij en je krijgt een nieuwe collega die nog niet veel weet van de diverse werkzaamheden in de bollenteelt. Je moet je nieuwe collega uitleggen hoe hij/zij tulpenbollen moet planten.

Bedenk wat je zou zeggen, welke gereedschappen je zou pakken en welke aanwijzingen je zou geven. Noteer dit op het antwoordvel.
Je kijkt daarna natuurlijk of 'die nieuwe' het goed doet. Waar let je vooral op?
Nu ga je een videofilmpje maken van je instructie. Je werkt in 3-tallen: iemand speelt de kweker die instructies geeft, iemand speelt de nieuwe collega en de derde maakt de video.
Zet jullie videofilmpje op de site Youtube. Geef als omschrijving 'webquest bollenteelt' en je naam. Zo kunnen andere leerlingen ook jouw filmpje bekijken.

 

 

9. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van personeelsbeleid? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

 

 

 

9. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................