WebQuiz Personeelsbeleid in de bollenteelt (niveau 3/4) - Test je kennis

 

 

Wat weet jij al van personeelsbeleid in de bollenteeltsector?

 

Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Als je ziek wordt tijdens je werk, hoe lang krijg je dan je volledige loon doorbetaald (als je onder de Cao Open Teelten valt)?

  3 maanden.
  6 maanden.
  12 maanden.

 

2. Welke organisatie zorgt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van cursuskosten bij werknemers?

  Colland
  Aequor
  AOC's

 

3. Stel, je hebt als kweker een langdurig werkloze in dienst genomen. Je bent tevreden over hem en je wilt hem gaan opleiden. Je bent aangesloten bij de CAO en Colland. Welke bewering is juist?

  Je vraagt je nieuwe werknemer om met iets minder salaris genoegen te nemen zodat de opleiding kan worden betaald
  De opleiding kan deels worden vergoed via subsidie
  Je bent als ondernemer verplicht om de opleiding voor eigen rekening te nemen

 

4. Voor het laten werken van bepaalde buitenlandse werknemers moet een zogenaamde TWV worden aangevraagd. Wat houdt dat in?

  Voor alle werknemers die uit landen buiten Europa komen moet een tewerkstellingvergunning worden aangevraagd door de ondernemer.
  Voor werknemers die uit landen van buiten de EU komen (en Bulgarije en Roemeni√ę) moet een tewerkstellingvergunning worden aangevraagd door de ondernemer.
  Voor alle werknemers die uit landen buiten Nederland komen moet een tewerkstellingvergunning worden aangevraagd door de ondernemer.

 

5. Wat is het SNA-keurmerk?

  Een keurmerk voor goedkoper personeel in de tuinbouw.
  Een keurmerk voor uitzendbureaus die personeel leveren aan tuinbouwbedrijven.
  Een keurmerk voor arbeidsongeschiktheidsregelingen voor medewerkers in de tuinbouw.

 

6. Waarvoor staat de afkorting BOL bij opleidingen?

  Beroeps Ondersteunende Leerweg
  Basis Onderzoekers Leerondersteuning
  Beroeps Opleidende Leerweg

 

7. LTO Nederland en EURES/UWV WERKbedrijf hebben de website www.seasonalworks.nl opgestart. Met deze website kan een ondernemer...

  snel bekijken waar de goedkoopste seizoenswerkers vandaan gehaald kunnen worden
  snel seizoenswerkers zoeken uit alleen Nederland
  snel seizoenswerkers zoeken uit alle EU-landen

 

8. Vul de zin aan: Op een bedrijf met 65 medewerkers moeten er minimaal ... BHV'ers aanwezig zijn.

  4
  2
  6

 

9. Welke eisen zijn verplicht voor een 19-jarige medewerker op een bedrijf die gewasbescherming uitvoert en veel op een heftruck rijdt?

  Spuitlicentie 1 en Heftruckcertificaat zijn nodig, Spuitlicentie 2 niet
  Spuitlicentie 1 is nodig, Heftruckcertificaat en Spuitlicentie 2 niet
  Spuitlicentie 1 en 2 zijn nodig, Heftruckcertificaat niet

 

10. Een scholier heeft examen gedaan op MBO-3 niveau. De scholier met dit diploma heet nu ...

  Vakbekwaam medewerker
  Kaderfunctionaris
  Assistent medewerker

 

11. Waarvoor staat de afkorting CAO?

  Collectieve arbeidsovereenkomst
  Centrale Agrarische Ondernemingsraad
  Combinatie Arbo en Onderneming

 

12. Wat is de AI voor organisatie?

  De Agrarische Inspectie zorgt voor naleving van de regels op het gebied van gewasbescherming, bemesting en veiligheid
  De Arbeidsinspectie zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.
  De Arbo-Integratie kan zorgen voor buitenlandse werknemers als een teler daarom vraagt.

 

13. Wat is een ZZP'er (Zelfstandige Zonder Personeel)?

  Iemand die als werknemer via een uitzendbureau wordt aangenomen.
  Iemand die niet in dienst is maar zich laat inhuren voor het doen van een klus.
  Iemand die zich heel zelfstandig gedraagt op zijn werk.

 

14. De gemiddelde leeftijd in de bollenteelt is hoger dan in veel andere bedrijfstakken. In de CAO open teelten staat dat bollenteeltbedrijven 'leeftijdsbewust personeelsbeleid' gaan voeren. Het gaat daarbij vooral om langer doorwerken van ouderen. Welke maatregelen zijn hiervoor geschikt?

A. Oudere werknemers worden ontslagen om de vergrijzing tegen te gaan
B.√ā¬†Bedrijven onderzoeken√ā¬†hoe belastend bepaalde werkzaamheden zijn voor oudere werknemers
C. Oudere werknemers worden ingezet voor coaching van jongere werknemers
D. Ouderen krijgen geen cursussen meer aangeboden, die gebruiken ze toch niet meer
E. Gepensioneerden en ouderen worden ingezet voor selectiewerk, ziekzoeken

  B, C en E zijn voorbeelden van goed leeftijdsbewust personeelsbeleid.
  B, C, D en E zijn voorbeelden van goed leeftijdsbewust personeelsbeleid.
  A, B, C en E zijn voorbeelden van goed leeftijdsbewust personeelsbeleid.

 

15. Waarvoor staat de naam Colland en wat doet de organisatie?

  Centrale Onderwijsondersteuning Holland, deze organisatie ondersteunt de agrarische sector bij onderwijsvraagstukken.
  Co√∂peratieve Organisatie Holland, deze organisatie zorgt voor een gezamenlijke arbeidspool voor werklozen die in de agrarische sector willen werken.
  Collectief, Land- en Tuinbouw in Holland, deze organisatie zorgt onder andere voor zorgverzekeringen, pensioenen, arbeidsmarktbeleid en veiligheid